USLUGE:

– preuzimanje rublja na Vašoj adresi

– pranje i hemijsko čićenje ekološkim mašinama i deterdžentima

– peglanje parom na temp. 150 stepeni

– pakovanje u hermetički zatvorenim folijama uz razvrstavanje rublja (na svakom
pakovanju označena je težina rublja ili broj komada i broj)

– dostava na Vašu adresu

Kontakt: 033/258-887